วาดเส้น 1

สอนพื้นฐานการเหลาดินสอ EE ที่ถูกต้อง การลากเส้น การร่างรูปทรง basic form หลักองค์ประกอบ หลักของแสงเงา และการไล่ระดับแสงเงาให้สมบูรณ์

วาดเส้น 2

เรียนรู้เกี่ยวกับการลงเงาสิ่งของที่มีลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกัน เช่น พื้นผิวที่มีความยับ, พื้นผิวที่มีความมันวาวและพื้นผิวที่มีความใส อุปกรณ์ 1.กระดานรองวาดรูป ขนาดA2 (ประมาณ 40*55 ซม.) 2.กระดาษ80ปอนด์ ขนาดA2 (ประมาณ 40*55 ซม.) 3.ดินสอEE 6แท่ง 4.ยางลบอย่างดี 5.คัทเตอร์ 6.ตัวหนีบกระดาษ

วาดเส้น 3

เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดมือ โดยจะเริ่มตั้งแต่โครงสร้างของมือในมุมต่างๆ วิธีการลงเงามือ การเก็บรายละเอียดต่างๆของมือ รวมไปถึงการวาดมือถือสิ่งของ อุปกรณ์ 1.กระดานรองวาดรูป ขนาดA2 (ประมาณ 40*55 ซม.) 2.กระดาษ80ปอนด์ ขนาดA2 (ประมาณ 40*55 ซม.) 3.ดินสอEE 6แท่ง 4.ยางลบอย่างดี 5.คัทเตอร์ 6.ตัวหนีบกระดาษ

วาดเส้น 4

เรียนรู้เรื่องของการวาดคน โดยเริ่มจากการเรียนรู้สัดส่วนของหน้าคน การวาดอวัยวะต่างๆภายในหน้าและการวาดคนเต็มตัว อุปกรณ์ 1.กระดานรองวาดรูป ขนาดA2 (ประมาณ 40*55 ซม.) 2.กระดาษ80ปอนด์ ขนาดA2 (ประมาณ 40*55 ซม.) 3.ดินสอEE 6แท่ง 4.ยางลบอย่างดี 5.คัทเตอร์ 6.ตัวหนีบกระดาษ

วาดเส้น Advance

สอนตามทักษะที่ขาด และเพิ่มพูนทักษะที่ดีอยู่แล้ว เนื้อหาขึ้นอยู่กับตัวนักเรียน และความต้องการพิเศษอื่นๆ วิธีการสอนจะสอนเป็นรายบุคคล อุปกรณ์ 1.กระดานรองวาดรูป ขนาดA2 (ประมาณ 40*55 ซม.) 2.กระดาษ80ปอนด์ ขนาดA2 (ประมาณ 40*55 ซม.) 3.ดินสอEE 6แท่ง 4.ยางลบอย่างดี 5.คัทเตอร์ 6.ตัวหนีบกระดาษ

วาดเส้น (Pre-Ent')

ฝึกฝนการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ เก็งแนวข้อสอบและปูทางสู่โค้งสุดท้ายของการสอบ

Fundamental Figure Fashion

- เรียนรู้การเขียนโครงสร้าพื้นฐาน basic form และพื้นฐานการลงเงา - เรียนรู้โครงสร้างสีและรู้แบบของผลงาน การให้น้ำหนักของหลักองค์ประกอบในการสร้างจุดเด่น หลักการสร้างสมดุล รวมไปถึงดุลยภาพ

Figure Fashion Rush Hour 3

ฝึกฝนการวาดและระบายสีที่มีเทคนิคซับซ้อน และมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เช่น วัสดุผ้า

Figure Fashion 1

สอนการเขียนหุ่นคนfashion10ส่วน เริ่มจากพื้นฐานตำแหน่งสัดส่วนและวิธีวาดอย่างละเอียด , basicการวาดหน้า-ผม มือ-เท้า, การวาดเสื้อจริง-flat(การวาดเสื้อแบบแบนหน้า-หลังเพื่อลงรายละเอียด)

Figure Fashion 2

สอนการเขียนชนิดผ้าและลวดลายต่างๆ

Figure Fashion 3

สอนการเขียนชนิดผ้าและลวดลายต่างๆ , การลงสี Copic และการตัดเส้น

Figure Fashion 4

การค้นหาและวาดตาม style ของตนเอง สอนเทคนิคการ Sketch เร็ว ผ้าลวดลายต่างๆ เพื่องานเสร็จทันเวลาที่กำหนด

Figure Fashion Rush Hour 1

คอร์สเขียนหุ่นคนแฟชั่นสำหรับนักเรียนต่างจังหวัดหรือคนที่มีเวลาว่างน้อย เตรียมสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยมศว,จุฬาฯ,ศิลปากร หรือเรียนเป็นความรู้เสริม สอนพื้นฐานการเขียนหุ่นคนแฟชั่น 10 ส่วน หาสไตล์ หน้า-ผม ที่มีเอกลักษณ์ การเขียนเสื้อผ้าลงหุ่น รวมถึงเทคนิคการลงสีผ้าชนิดต่างๆให้สวยงาม เสมือนจริง

Figure Fashion Rush Hour 2

สอนพื้นฐานการเขียนหุ่นคนแฟชั่น 10 ส่วน หาสไตล์หน้า ผมที่มีเอกลักษณ์ การเขียนเสื้อผ้าลงหุ่น รวมถึงเทคนิคการลงสีวัสดุผ้าชนิดต่างๆให้สวยงาม เหมือนจริง

Fashion Junior Class

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปสู่โลกแฟชั่นและการออกแบบ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงศักยภาพของนักเรียนที่มีอยู่ นำมาใช้และสร้างความเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีอิสระใรการนำเสนอและจินตนาการไม่มีข้อจำกัดมาเกี่ยวข้อง

Fashion Senior Class

เริ่มก้าวเข้าสู่โลกความเป็นจริงในอุตสาหกรรมแฟชั่นและโลกของการออกแบบ สอนเนื้อหาพื้นฐานในโครงสร้างทั้งทางทฎษฏีและปฎิบัติในเชิงออกแบบแฟชั่น โดยอิงจากความชอบส่วนตัวของแต่ละคนที่ได้มาจากคลาสจูเนียร์ มาพัฒนาต่อยอดความคิดผ่านข้อจำกัดต่างๆในแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อ

Fashion Master Class

เพิ่มความพร้อมในด้านการนำเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น ผ่านการสื่อสารในรูปแบบสองมิติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเพิ่มเนื้อหาในเชิงเรขศิลป์มาปรับใช้ในรูปแบบของตังเองที่ถนัด เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านข้อจำกัดทั้งทางด้านเวลาที่มีจำกัด และนำไปใช้จริงได้ในสนามสอบ

TURBO CU

คอร์สตะลุยโจทย์แฟชั่น ฝึกฝนการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆเก็งแนวข้อสอบและปูทางสู่โค้งสุดท้ายของการสอบ

TURBO SWU

เก็งข้อสอบและย้อนข้อสอบเก่าเฉพาะนักเรียนที่สนใจสอบ มศว.

Basic Pattern

คอร์สพื้นฐานตัดเย็บแพทเทิน สอนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนแพทเทิน และตัดเย็บเสื้อผ้า สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน โดยจะสอนตั้งแต่การเขียนแพทเทินลงในกระดาษและลอกลายลงบนผ้า รวมถึงกระบวนการตัดเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม ใช้เก็บงานทำพอร์ตไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเสริมพื้นฐานในการประกอบอาชีพ *ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ระหว่างกางเกงและกระโปรงค่ะ* ((สอนโดยทีมช่างตัดเย็บแพทเทิน ที่มีประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี)) *ราคาไม่รวมอุปกรณ์

Pattern for SWU

คอร์สตัดเย็บสำหรับสอบตรงเข้าแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยเฉพาะ สอนพื้นฐานการตัดเย็บมือและจักรอุตสาหกรรม ศัพท์เฉพาะที่ควรรู้และตะลุยโจทย์ข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี *ราคาไม่รวมอุปกรณ์

ทฤษฎี นฤมิตศิลป์ (ทฤษฎี)

สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและประเภทของศิลปะ หลักการออกแบบงานนฤมิตศิลป์ทั้ง4สาขา ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และแนวข้อสอบย้อนหลังพร้อมเฉลย *ราคานี้ไม่รวมค่าเอกสารการเรียน

Fashion Portfolio

สอนการทำพอร์ทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน การสร้างtheme การจัดวางรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มจริง รวมไปถึงการสอนวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Adobe illustrator, Adobe Photoshop เบื้องต้น เพื่อการสร้างพอร์ทที่รวดเร็ว

INTENSIVE COURSE FOR FASHION ADMISSION

1สัปดาห์ของการจำลองการสอบเพื่อวัดความพร้อมทั้งในเชิงทฤษฎีในช่วงเช้า และปฏิบัติในช่วงบ่าย ต่อเนื่องกัน7วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์ตรงจากมหาลัยต่างๆ เหมาะกับนักเรียนมีต้องการใช้เวลาสั้นๆช่วงปิดเทอมฝึกทำข้อสอบเก่าและวิเคราะห์แนวโน้มข้อสอบ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงก่อนสอบจริง

นิเทศศิลป์พื้นฐาน

พื้นฐานการลงสีโปสเตอร์ ทฤษฎีสี โทนสีที่ใช้สื่ออารมณ์

นิเทศศิลป์ for Entrance 1

สอนการออกแบบสื่อสาร ภาพประกอบ ปกหนังสือ

นิเทศศิลป์ for Entrance 2

สอนการออกแบบโปสเตอร์โฆษณา

นิเทศศิลป์ for Entrance 3

สอนการออกแบบ Font ให้เข้ากับงานออกแบบ สอนการออกแบบ Symbol, Logo ,Pictogram

นิเทศศิลป์ Advance

อธิบายทางด้านทฤษฎีพร้อมแสดงตัวอย่างงาน ในวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้โจทย์ออกแบบนิเทศศิลป์และจับเวลาในการทำข้อสอบ แนะนำแนะแนว เก็งข้อสอบในแตล่ะปีให้เหมาะสมกับยุคสมัย

นิเทศศิลป์ Turbo

สรุปเนื้อหาสำคัญทุกเรื่องของนิเทศศิลป์ เตรียมตัวก่อนเข้าคอร์สPre Entrance ฝึกทำงานในเวลาจำกัด

นิเทศศิลป์ Pre-Ent'

ฝึกฝนการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ เก็งแนวข้อสอบและปูทางสู่โค้งสุดท้ายของการสอบ

Character Design

สอนออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ สอนการออกแบบหน้าตา อารมณ์ ของคาแรคแตอร์เพื่อใช้ในการสื่อสาร สอนการสื่อสารด้วยท่าทาง อารมณ์

ออกแบบภายใน 1

เรียนรู้เรื่องพื้นฐานการเขียนperspective ลายเส้น โครงสร้าง การวาดเฟอร์นิเจอร์ แปลน

ออกแบบภายใน 2

เรียนรู้เรื่องการใช้สีในการออกแบบตกแต่งภายใน ลงสีวัตถุ เฟอร์นิเจอร์ คู่สี ในการออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบภายใน 3

เรียนรู้วิธีการทำsketch design การคิดงานจากconceptสู่การออกแบบ เรียนรู้การออกแบบพื้นที่ Private Space, Semi Private Space, Public Space เพื่อพร้อมสู่คอร์สPre-Ent?

ออกแบบภายใน 4

สอนตามทักษะที่ขาด และเพิ่มพูนทักษะที่ดีอยู่แล้ว เนื้อหาขึ้นอยู่กับตัวนักเรียน และความต้องการพิเศษอื่นๆ วิธีการสอนจะสอนเป็นรายบุคคล

ออกแบบภายใน Advance

การพัฒนาทักษะตามความต้องการผู้เรียน เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ

ออกแบบภายใน(Pre-Ent')

คอร์สติวเข้มแก้ไขจุดบกพร่อง เพิ่มเติมความรู้ด้านความถนัดสถาปัตยกรรมที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบออกแบบภายในของหลายๆสถาบัน ฝึกฝนการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ เก็งแนวข้อสอบและปูทางสู่โค้งสุดท้ายของการสอบ

PAT4 คอร์ส 1

แนะนำคละที่ การเขียนองค์คณะสถาปัตย์แต่ประกอบพื้นฐาน คน รถ ต้นไม้ อาคาร isometric ทัศนียภาพ แบบ 1 จุด พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น

PAT4 คอร์ส 2

การเขียนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อทัศนียภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รูปแบบ

PAT4 คอร์ส 3

การเขียนองค์ประกอบและพื้นที่ ที่ซับซ้อนขึ้น ทัศนียภาพ แบบ 2 จุด และ 3 จุด การออกแบบกราฟฟิก และผลิตภัณฑ์

PAT4 คอร์สAdvance

ทักษะกํารเขียนทัศนียภําพระดับสูง กํารออกแบบกรําฟิก โปสเตอร์ และผลิตภัณฑ์ เนื้อหาทฤษฏีเบื้องต้น รวมถึงกํารทำ portfolio เน้นพัฒนําศักยภําพตํามเป้ําหมํายแต่ละคน

Fundamental สถาปัตย์

- เรียนรู้การเขียนโครงสร้าพื้นฐาน basic form และพื้นฐานการลงเงา - เรียนรู้โครงสร้างสีและรู้แบบของผลงาน การให้น้ำหนักของหลักองค์ประกอบในการสร้างจุดเด่น หลักการสร้างสมดุล รวมไปถึงดุลยภาพ

TURBO1 ตะลุยโจทย์ + port

พัฒนาทุกทักษะที่จำเป็นในการสอบให้สมบูรณ์ที่สุด โดยช่วงวางแผนตามเป้าหมายแต่ละคน เน้นทำข้อสอบจริง และเรียนรู้เทคนิคตำงๆ ที่จะช่วยให้ได้คะแนนสูงสุด รวมถึงให้คำแนะนำการทำ portfolio

TURBO2 ตะลุยโจทย์ + port

พัฒนาทุกทักษะที่จำเป็นในการสอบให้สมบูรณ์ที่สุด โดยช่วงวางแผนตามเป้าหมายแต่ละคน เน้นทำข้อสอบจริง และเรียนรู้เทคนิคตำงๆ ที่จะช่วยให้ได้คะแนนสูงสุด รวมถึงให้คำแนะนำการทำ portfolio

TURBO3 ตะลุยโจทย์ + port

พัฒนาทุกทักษะที่จำเป็นในการสอบให้สมบูรณ์ที่สุด โดยช่วงวางแผนตามเป้าหมายแต่ละคน เน้นทำข้อสอบจริง และเรียนรู้เทคนิคตำงๆ ที่จะช่วยให้ได้คะแนนสูงสุด รวมถึงให้คำแนะนำการทำ portfolio

Product Design Basic

สำหรับเตรียมสอบ ฝึกเขียนภาพ perspective พื้นฐานการ sketch เพื่อการออกแบบและเทคนิคเบื้องต้นการใช้สี copic ( มี 2 แบบ สำหรับเตรียมสอบ กับ สำหรับบุคคลทั่วไป )

Product Design 1

- ลอกรูปตามแบบฝึกการใช้สี Copic ตามวัสดุและรูปทรงต่างๆ - ฝึกออกแบบตามโจทย์ เน้นการ sketch เพื่อการพัฒนาโปรดักส์และการลงสี copic ตามรูปแบบวัสดุต่างๆ

Product Design 2

ฝึกการออกแบบตามโจทย์โดยมี concept แบบชัดเจน , เขียนแบบ , Detailประกอบการใช้งาน , องค์ประกอบต่างๆในการนำเสนองาน ( design page )

Product Design 3

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ ฝึกออกแบบเพื่อพัฒนางานให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์

Product Design Special

หลักสูตรเร่งรัดสำหรับการสอบ สำหรับฝึกให้สามารถสร้างผลงาน เพื่อนำไปสอบได้ในระยะเวลาสั้นๆ * ไม่ต้องลงbasic คอร์สที่สอนให้ สามารถสร้าง Design page เท่านั้น *

Product Design Skill

สำหรับบุคคลทั่วไปทีต้องการฝึกทักษะการออกแบบ และ ฝึกการทำโมเดลต้นแบบเบื้องต้น ( ต้องมีพื้นฐาน Product Design Basic เพื่อที่จะสามารถวาดงานเพื่อการสร้างโมเดลต้นแบบได้ )

Product Design Portfolio

1. สำหรับทำผลงานการวาดและลงสี copic ด้วยเทคนิคต่างๆ 2. สำหรับทำผลงานการออกแบบ พัฒนาทักษะการออกแบบเป็นการนำเสนอผลงานเน้นไอเดียเป็นหลัก ( Present page )

Product Design (Pre-Ent')

ฝึกทักษะการออกแบบและนำเสนอผลงานตามเวลาที่กำหนดเพื่อพัฒนางานให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์

เพนท์สีอะคริลิค 1

สอนทฤษฎีสีเบื้องต้น การsketchภาพอย่างง่ายๆ เทคนิคพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ในการใช้สีอะคริลิค เพื่อนำมาเพนท์เป็นภาพทิวทัศน์ ภาพเหมือนสิ่งของ สัตว์หรือคน อย่างสวยงาม

เพนท์สีน้ำ

สอนทฤษฎีสีเบื้องต้น การsketchภาพอย่างง่ายๆ เทคนิคพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ในการใช้สีน้ำ-สีน้ำมัน เพื่อนำมาเพนท์เป็นภาพทิวทัศน์ ภาพเหมือนสิ่งของ สัตว์หรือคน อย่างสวยงาม

สีน้ำมัน

สอนทฤษฎีสีเบื้องต้น การsketchภาพอย่างง่ายๆ เทคนิคพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ในการใช้สีน้ำ-สีน้ำมัน เพื่อนำมาเพนท์เป็นภาพทิวทัศน์ ภาพเหมือนสิ่งของ สัตว์หรือคน อย่างสวยงาม

องค์ประกอบศิลป์ 1

ปรับพื้นฐานความเข้าใจการจัดวางองค์ประกอบทางศิลป์ หลักการต่างๆของวิชา การจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้สีและการผสมสีโทนต่างๆ พร้อมแบบฝึกหัดเบื้องต้น

องค์ประกอบศิลป์ 2

ทดลองทำโจทย์ข้อสอบจริงในชั้นเรียน พร้อมทั้งการตีโจทย์ให้แตกเพื่อปรับการทำโจทย์ให้เร็วขึ้นและทันเวลา

องค์ประกอบศิลป์ 3

ฝึกการทำงานให้ทันเวลาตามโจทย์และพัฒนาให้เร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่กับงานที่มีคุณภาพ

องค์ประกอบศิลป์ Pre-Ent'

ฝึกฝนการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ เก็งแนวข้อสอบและปูทางสู่โค้งสุดท้ายของการสอบ

ทัศนศิลป์ (ทฤษฎี)

สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและประเภทของศิลปะ หลักการออกแบบงานนฤมิตศิลป์ทั้ง4สาขา ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และแนวข้อสอบย้อนหลังพร้อมเฉลย

วาดเส้นบุคคลทั่วไป 1

สอนพื้นฐานการเหลาดินสอEEที่ถูกต้อง การลากเส้น การร่างรูปทรงbasic form โครงสร้างสิ่งของ หลักองค์ประกอบ หลักของแสงเงา และการไล่ระดับแสงเงาให้สมบูรณ์

วาดเส้นบุคคลทั่วไป 2

สอนเทคนิคการdrawingเชิงสร้างสรรค์ด้วยปากกา, เกรยอง, ไม้จุ่มหมึก, กาว ฯลฯ ลงบนกระดาษชนิดต่างๆ โดยสิ่งที่จะวาดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละเทคนิคในแต่ละครั้ง (คน/สัตว์/สิ่งของ/ทิวทัศน์)

3D STUDIO VIZ COURSE

สอนพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม 3D MAX เพื่อการออกแบบภายใน สอนพื้นฐานการจัดแสง วัสดุ องค์ประกอบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง

Digital Painting 1

สอนทฤษฎีสีเบื้องต้นการsketchภาพคน สัตว์ สิ่งของ ทิวทัศน์อย่างง่ายๆ เทคนิคพื้นฐานการใช้อุปรณ์ในโปรแกรม Photoshop ไป จนถึงขั้นสูง ในการเพ้น digital แบบเข้าใจง่ายๆ เพื่อนำมาเพ้นท์เป็นภาพคน การ์ตูน สิ่งของ ภาพเหมือน อย่างสวยงามการหาสไตร์งานที่ชอบ การเพ้นท์แนวต่างๆทั้ง เหมือนจริง การ์ตูน cg comic และแนวทางเฉพาะตัว

เรขศิลป์ 1

สอนองค์ประกอบพื้นฐานการออกแบบ เกี่ยวกับจุด เส้น ระนาบ ปริมาตร รูปร่าง ขนาด สี ผิวสัมผัส ทิศทาง ตำแหน่ง ที่ว่าง แรงดึงดูด, การใช้รูปเรขาคณิตมาสร้างภาพ2มิติและ3มิติในวิธีที่หลากหลาย, ทฤษฎีสีและการนำไปใช้ให้เกิดความเหมาะสม, logo, pictogram,Figure and Ground , character design รวมถึงการออกแบบกราฟิคสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และงานโปสเตอร์

เรขศิลป์ 2

สอนองค์ประกอบพื้นฐานการออกแบบ เกี่ยวกับจุด เส้น ระนาบ ปริมาตร รูปร่าง ขนาด สี ผิวสัมผัส ทิศทาง ตำแหน่ง ที่ว่าง แรงดึงดูด, การใช้รูปเรขาคณิตมาสร้างภาพ2มิติและ3มิติในวิธีที่หลากหลาย, ทฤษฎีสีและการนำไปใช้ให้เกิดความเหมาะสม, logo, pictogram,Figure and Ground , character design รวมถึงการออกแบบกราฟิคสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และงานโปสเตอร์

เรขศิลป์ 3

สอนองค์ประกอบพื้นฐานการออกแบบ เกี่ยวกับจุด เส้น ระนาบ ปริมาตร รูปร่าง ขนาด สี ผิวสัมผัส ทิศทาง ตำแหน่ง ที่ว่าง แรงดึงดูด, การใช้รูปเรขาคณิตมาสร้างภาพ2มิติและ3มิติในวิธีที่หลากหลาย, ทฤษฎีสีและการนำไปใช้ให้เกิดความเหมาะสม, logo, pictogram,Figure and Ground , character design รวมถึงการออกแบบกราฟิคสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และงานโปสเตอร์

เรขศิลป์ (Pre-Ent')

ฝึกฝนการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ เก็งแนวข้อสอบและปูทางสู่โค้งสุดท้ายของการสอบ

ออกแบบเครื่องประดับ

- สอนวิธีการขึ้นรูปทรงแหวน,รูปทรงต่างหู,จี้เพชร,สร้อยคอ,สร้อยข้อมือ - สอนการเขียนเพชร พลอย - สอนการให้สี - สอนการเขียนสเก็ตดีไซน์ -สอน Concept present

ศิลปะเด็ก 1

สอนพื้นฐานการวาดภาพ, ระบายสี, งานปั้น, งานประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อ มีสมาธิที่ดี มีจิตใจอ่อนโยน และรักศิลปะสำหรับเด็กเล็กอายุ 5-8 ขวบ และ เด็กโต 9-12 ขวบ

Art Fun1

- ทำกล่องสี่เหลี่ยม ทาสีลงที่พื้นกล่อง - ปั้นดินน้ำมัน , หิน ต้นไม้ , โครงสร้างเลขคณิต - ปั้นเปเปอร์มาเช่ , หิน ,ต้นไม้

Art Fun 2

- เขียนภาพทิวทัศน์เมือง ป่า แม่น้ำ - เขียนใบหน้าสัตว์อย่างง่าย - เขียนใบหน้าคนจากแบบที่กำหนด - เขียนรูปใบหน้าบุคคลที่ชื่นชอบ

GAT

GATเชื่อมโยง

คอร์สเร่งรัดที่สอนวิชาที่ใช้ในการสอบ Admission และสอบตรงของบางมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาฯ โดยมีสัดส่วนตั้งแต่ 10-50 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนทั้งหมด จึงเป็นวิชาที่มีความสำคัญมาก เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5-ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ